Úřední deska Vyhlášky Historie a památky Zajímavosti a kultura Místní rozhlas Sport Firmy Kontakty

 Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva obce Labuty                                         Vyvěšeno: 21.03.2017
 DSO Sevorovýchod: Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů                    Vyvěšeno: 20.03.2017
 Střednědobý výhled rozpočtu obce Labuty                                                        Vyvěšeno: 08.03.2017
 Návrh rozpočtu obce Labuty na rok 2017                                                          Vyvěšeno: 08.03.2017
 Záměr č. 1/2017 - pronájem požární nádrže                                                       Vyvěšeno: 08.03.2017
 Mikroregion Podchřibí: Závěrečný účet                                                              Vyvěšeno: 01.03.2017
      Komentář     
      FIN 2-12M
      Rozvaha
      Výkaz zisku a ztráty
      Příloha
      Inventarizační zpráva
      Zpráva kontrolní a revizní komise
 Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva obce Labuty                                          Vyvěšeno: 20.02.2017
 ÚZSVM: Žádost o zveřejnění údajů                                                                   Vyvěšeno: 15.02.2017
      Seznam
 FÚ: Tisková zpráva (Rozšířené úřední hodiny pro vyzvednutí autentizačních údajů k EET) 
       Úřední hodiny                                                                                          Vyvěšeno: 08.02.2017
 E.ON: Upozornění vlastníkům či uživatelům pozemků na ořez dřevin                          Vyvěšeno: 07.02.2017
 Mikroregion Podchřibí: Návrh rozpočtu na rok 2017                                                           Vyvěšeno: 01.02.2017
 Státní veterinární správy: Nařízení                                                                     Vyvěšeno: 16.01.2017
      Nařízení - vysoce patogenní aviární influenzy
 FÚ: Zasílání údajů pro placení                                                                           Vyvěšeno: 16.01.2017
 Úřad práce ČR: ESF - přehled čerpání finančních prostředků za rok 2016                   Vyvěšeno: 05.01.2017
 FÚ: Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí                  Vyvěšeno: 02.01.2017
 Pozvánka na 17. zasedání zastupitelstva obce Labuty                                           Vyvěšeno: 23.11.2016
 DSO Severovýchod: Návrh rozpočtu DSO SV na r. 2017                                         Vyvěšeno: 10.11.2016
 Informace k novele zákona o spotřebitelském úvěru                                               Vyvěšeno: 26.10.2016 Kotlíková dotace                                                                                             Vyvěšeno: 26.10.2016
Záměr č. 6/2016 - Smluvně zřídit právo stavby k pozemku                                      Vyvěšeno: 26.10.2016
 Záměr č. 5/2016 - pacht                                                                                  Vyvěšeno: 26.10.2016
 Záměr č. 4/2016 - pacht                                                                                  Vyvěšeno: 26.10.2016
 Krajský úřad JM kraje: Zásady územního rozvoje JM kraje                                        Vyvěšeno: 18.10.2016
 Pozvánka na 16. zasedání zastupitelstva obce Labuty                                            Vyvěšeno: 18.10.2016
 E.ON: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie                                          Vyvěšeno: 27.09.2016 
 SPÚ: Kom. pozem. úpravy Vřesovice - Pozvánka na úvodní jednání                           Vyvěšeno: 22.09.2016
      Informace
  Volby do zastupitelstev krajů: Oznámení o době a místě konání voleb                       Vyvěšeno: 21.09.2016
 ÚZSVM: Žádost o zveřejnění údajů                                                                     Vyvěšeno: 12.09.2016
      Seznam
 E.ON: Upozornění vlastníkům či uživatelům pozemků na ořez dřevin                           Vyvěšeno: 07.09.2016
      Zásady a podmínky
 MÚ Kyjov: Sdělení o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného                  Vyvěšeno: 07.09.2016
      Přílohy
 Pozvánka na 15. zasedání zastupitelstva obce Labuty                                            Vyvěšeno: 26.08.2016
 Volby do zastupitelstev krajů: počet a sídlo vol. okrsků                                           Vyvěšeno: 10.08.2016
 Volby do zastupitelstev krajů: Jmenování zapisovatele                                            Vyvěšeno: 10.08.2016
 Úřad práce ČR: ESF - přehled čerpání finančních prostředků za rok 2016                    Vyvěšeno: 08.08.2016
 Volby do zastupitelstev krajů: Stanovení min. počtu okr. vol. komise                         Vyvěšeno: 08.08.2016
 Pozvánka na 14. zasedání zastupitelstva obce Labuty                                            Vyvěšeno: 25.07.2016
 Záměr č. 3/2016 - prodej části pozemků                                                              Vyvěšeno. 12.07.2016
 Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva obce Labuty                                            Vyvěšeno: 15.06.2016
 Státní veterinární správa: Nařízení státní veterinární správy                                     Vyvěšeno: 08.06.2016
  MŽP: Opatření obecné povahy                                                                          Vyvěšeno: 06.06.2016
      Příloha č. 1
     Příloha č. 2
      Příloha č. 3
      Příloha č. 4
      Příloha č. 5
 Závěrečný účet obce Labuty za rok 2015                                                            Vyvěšeno: 31.05.2016
      Komentář
      FIN 2-12M
      Rozvaha
      Výkaz zisku a ztáry
      Příloha
      Přezkum obce
      Inventarizační zpráva
      Finanční výbor
      Kontrolní výbor
 DSO Severovýchod: Závěrečný účet za rok 2015 - komentář                                  Vyvěšeno: 26.05.2016
      Rozpočet DSO
      Zpráva auditora
      Přílohy ke zprávě auditora
 Statní veterinární správa: Nařízení                                                                     Vyvěšeno: 13.05.2016
 FÚ pro JM kraj: Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam                              Vyvěšeno: 03.05.2016
     Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemov. věcí
     Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
 Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva obce Labuty                                            Vyvěšeno: 27.04.2016
 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné                                     Vyvěšeno: 27.04.2016
 VaK Hodonín: Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné                   Vyvěšeno: 27.04.2016
 Krajský úřad JM kraje: Veřejná vyhláška                                                               Vyvěšeno: 26.04.2016
 E.ON: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie                                           Vyvěšeno: 26.04.2016
Záměr č. 2/2016 - směna pozemků                                                                     Vyvěšeno: 29.03.2016
Záměr č. 1/2016 - prodej pozemků                                                                      Vyvěšeno: 29.03.2016
Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva obce Labuty                                            Vyvěšeno: 10.03.2016
ÚZSVM: Žádost o zveřejnění údajů                                                                      Vyvěšeno: 10.03.2016
     Seznam
FÚ pro JM kraj: Odpovědi na nejčastější dotazy ke slevám na děti, daňovým bonusům a jejich uplatnění
                                                                                                                       Vyvěšeno: 10.03.2016
Návrh rozpočtu obce Labuty na rok 2016                                                             Vyvěšeno: 01.03.2016
FÚ pro JM kraj: Daně zaplatíte na poště složenkou zdarma                                      Vyvěšeno: 01.03.2016
     Informace
     Pokyny k vyplnění Poštovní poukázky A
Exekutorský úřad Hodonín: Dražební vyhláška                                                        Vyvěšeno: 01.03.2016
Úřad práce ČR: ESF - přehled čerpání finančních prostředků za rok 2015                    Vyvěšeno: 01.03.2016
Mikroregion Podchřibí: Závěrečný účet                                                                 Vyvěšeno: 01.03.2016
     Komentář
     FIN 2-12M
     Rozvaha
     Výkaz zisku a ztráty
     Příloha
     Zpráva o přezkumu
     Inventarizační zpráva
     Zpráva kontrolní a revizní komise
Mikroregion Podchřibí: Návrh rozpočtu na rok 2016                                                Vyvěšeno: 01.03.2016
 Celní úřad: Upozornění na povinnost zaregistrovat se jako plátce spotřební daně z vína a meziproduktů 
                                                                                                                        Vyvěšeno: 16.02.2016
 FÚ: Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z příjmů                                 Vyvěšeno: 16.02.2016 Farma Labuty, s.r.o.: Oznámení                                                                         Vyvěšeno: 04.02.2016
 Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva obce Labuty                                            Vyvěšeno: 21.01.2016
 MZE: Veřejná vyhláška                                                                                     Vyvěšeno: 13.01.2016
      Opatření obecné povahy Dunaj
      Opatření obecné povahy Labe
      Opatření obecné povahy Odra
 FÚ: Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí                   Vyvěšeno: 11.01.2016
     Úřední hodiny
 CETIN: Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí                                Vyvěšeno: 16.12.2015
 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - poplatek za komunální odpad                         Vyvěšeno: 14.12.2015
  FÚ pro JM kraj: Platba daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO                       Vyvěšeno: 12.12.2015
     Oznámení
  DSO Severovýchod: Návrh rozpočtu na rok 2016                                                  Vyvěšeno: 30.11.2015
 ÚZSVM: Žádost o zveřejnění údajů                                                                     Vyvěšeno: 30.11.2015
      Seznam
 Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva obce Labuty                                              Vyvěšeno: 30.11.2015
 Dražební vyhláška                                                                                            Vyvěšeno: 19.11.2015
 Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva obce Labuty                                              Vyvěšeno: 03.11.2015
 Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva obce Labuty                                              Vyvěšeno: 07.10.2015
E.ON: Upozornění vlastníkům či uživatelům pozemků na ořez dřevin                           Vyvěšeno: 05.10.2015
 Kyjovské Slovácko v pohybu: Výběrové řízení na manažera projektu                          Vyvěšeno: 29.09.2015
 ÚP ČR: Výměna průkazů mimořádných výhod a dočasných průkazů                            Vyvěšeno: 24.09.2015
 Exekutorský úřad Praha 2: Dražební vyhláška                                                        Vyvěšeno: 17.09.2015
 SOS MaS: Upozornění pro občany                                                                       Vyvěšeno: 16.09.2015
 SOS MaS: Pozor na hlášení místního rozhlasu                                                       Vyvěšeno: 14.09.2015
 SOS MaS: Pozor na falešné kameníky!                                                                 Vyvěšeno: 14.09.2015
 MÚ Kyjov: Zákon o pyrotechnice č.206/2015 Sb.                                                   Vyvěšeno: 14.09.2015
 Hejtman JM kraje: Rozhodnutí hejtmana JM kraje č. 2/2015 o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vniku
                                                                                                                        Vyvěšeno: 19.08.2015
FÚ pro JM kraj: Oznámení o zrušení daňových pokladen                                           Vyvěšeno: 19.08.2015
 Úřad pro civilní letectví: Návrh opatření obecné povahy - ochranná pásma letiště Kunovice 
     Příloha č. 1                                                                                                Vyvěšeno: 17.08.2015
     Příloha č. 2
     Příloha č. 3
     Příloha č. 4  
     Přííloha č. 5
     Příloha č. 6
     Příloha č. 7
     Příloha č. 8
     Příloha č. 9
     Příloha č. 10
 MÚ Kyjov: Sdělení o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného               Vyvěšeno: 13.08.2015
     Přílohy
 VaK Hodonín: Odběr vody z vodovodního řádu                                                     Vyvěšeno: 12.08.2015
 MÚ Kyjov: Veřejná vyhláška - Stavební povolení                                                  Vyvěšeno: 11.08.2015
 Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva obce Labuty                                            Vyvěšeno: 03.08.2015
 MŽP: Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy                        Vyvěšeno: 20.07.2015
       Návrh opatření obecné povahy
       Program                                                                    
 Úřad práce ČR: ESF - přehled čerpání finančních prostředků za rok 2015               Vyvěšeno: 08.07.2015
 Hejtman JM kraje: Rozhodnutí hejtmana JM kraje č. 1/2015 o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vniku požáru
      Věstník JMK                                                                                              Vyvěšeno: 07.07.2015
 Městský úřad Kyjov: Oznámení o zahájení stavebního řízení                                    Vyvěšeno: 02.07.2015
 Výměna průkazů pro osoby se zdravotním postižením                                            Vyvěšeno: 01.07.2015
 MÚ Kyjov: Veřejná vyhláška                                                                              Vyvěšeno: 16.06.2015
 Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce Labuty                                             Vyvěšeno: 25.05.2015
 Státní veterinární správa: Nařízení státní veterinární správy                                    Vyvěšeno: 21.05.2015
 ÚZSVM: Žádost o zveřejnění údajů                                                                     Vyvěšeno: 18.05.2015
     Seznam
 Záměr obce 2/2015 - propachtovat (pronajmout) pozemky                                     Vyvěšeno: 11.05.2015
 Záměr obce 1/2015 - pronájem budov                                                                 Vyvěšeno: 11.05.2015
 Závěrečný účet obce Labuty za rok 2014                                                             Vyvěšeno: 11.05.2015
      Komentář
      FIN 2-12M
      Rozvaha
      Výkaz zisku a ztráty
      Příloha
      Zpráva o přezkumu
      Inventarizační zpráva
      Finanční výbor
      Kontrolní výbor
      Finanční vypořádání
      Komentář k finančnímu vypořádání
 FÚ pro JM kraj: Veřejná vyhláška                                                                      Vyvěšeno: 04.05.2015
 SFŽP: Pozvánka na seminář - Možnosti čerpání podpory z programu Nová zelená úsporám
                                                                                                                     Vyvěšeno: 04.05.2015
 DSO Severovýchod: Závěrečný účet za rok 2014 - komentář                                  Vyvěšeno: 30.04.2015
     Rozpočet
     Zpráva auditora
     Přílohy
 Co dělat, když nastane Blackout                                                                      Vyvěšeno: 23.04.2015
 FÚ: Placení daně z nemovitých věcí na rok 2015                                                  Vyvěšeno: 22.04.2015
 Katastrální pracoviště Uher. Hradiště: Oznámení o dokončené obnovy katastrálního operátu - Osvětimany 
                                                                                                                      Vyvěšeno: 15.04.2015
 Ministerstvo zemědělství: Oznámení o návrzích opatření obecné povahy                    Vyvěšeno: 14.04.2015
Krajský úřad JM kraje: Oznámení o zveřejnění návrhu Zásad územního rozvoje JM kraje 
                                                                                                                      Vyvěšeno: 23.03.2015
 Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce Labuty                                             Vyvěšeno: 23.03.2015
 Mikroregion Podchřibí: Závěrečný účet                                                                Vyvěšeno: 23.03.2015
     Komentář
     FIN 2-12M
     Rozvaha
     Výkaz zisku a ztráty 
     Příloha
     Zpráva o přezkumu
     Inventarizační zpráva
     Zpráva revizní komise
 MÚ Uherské Hradiště: Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu opatření obecné povahy ÚP Osvětimany                                                         Vyvěšeno: 16.03.2015
 Návrh rozpočtu obce Labuty na rok 2015                                                           Vyvěšeno: 12.03.2015
 Mikroregion Podchřibí: Návrh rozpočtu na rok 2015                                                Vyvěšeno: 06.03.2015
 Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva obce Labuty                                          Vyvěšeno: 18.02.2015
 FÚ: Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z příjmů                                Vyvěšeno: 17.02.2015
 FÚ: Jak správně zaplatit daň z příjmů?                                                               Vyvěšeno: 17.02.2015
 ÚZSVM: Žádost o zveřejnění údajů                                                                      Vyvěšeno: 04.02.2015
     Seznam
 MÚ Kyjov: Stanovení místní úpravy provozu - opatření obecné povahy                      Vyvěšeno: 04.02.2015
 MÚ Kyjov: Oznámení o zahájení řízení o stanovení místní úpravy provozu                   Vyvěšeno: 12.01.2015
 FÚ - Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí                  Vyvěšeno: 08.01.2015
 Úřad práce ČR: ESF - Přehled čerpání finančních prostředků za rok 2014                   Vyvěšeno: 08.01.2015
 Moravské naftové doly - Informace o geofyzikálním měření                                      Vyvěšeno. 08.01.2015
      Leták
 Ministerstvo životního prostředí: Národní plán povodí Dunaje                                   Vyvěšeno: 05.01.2015

Archív úřední desky zde: https://drive.google.com/open?id=0B6V86y5kHJhxNlhOdWFmNG84bk0