Mimořádné opatření: Dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic ČR

Opatření vlády – ochranavnitřních hranic
Příloha OOP
Informace Ministerstva vnitra

© Obec Labuty 2017, Všechna práva vyhrazena Vyrobil UNIFER