Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Podchřibí za rok 2017

Návrh na závěreřčný účet – zveřejnění
Návrh na závěrečný účet-komentář

Výkaz FIN 2-12M

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty 
Příloha
Inventarizační zpráva
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
Zpráva kontrolní a revizní komise 

© Obec Labuty 2017, Všechna práva vyhrazena Vyrobil UNIFER