Návrh závěrečného účtu mikroregionu Podchřibí za rok 2019

Návrh na závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Podchřibí
Návrh na závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Podchřibí za rok 2019 – komentář
Výkaz FIN 2-12 M
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
Zpráva o výsledku kontroly provedené kontrolní komisí
Inventarizační zpráva k 31.12.2019

© Obec Labuty 2017, Všechna práva vyhrazena Vyrobil UNIFER