Návrh závěrečného účtu mikroregionu Podchřibí

Návrh na závěrečný účet Svazku obci mikroregionu Podchřibí za rok 2018
Návrh na závěrečný účet Svazku obci mikroregionu Podchřibí za rok 2018-komentář doc.
Výkaz FIN 2-12M
Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha
Příloha
Inventarizační zpráva
Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodařeni za rok 2018
Zpráva kontrolní a revizní komise

© Obec Labuty 2017, Všechna práva vyhrazena Vyrobil UNIFER