Návrh závěrečného účtu obce Labuty za rok 2017

Závěrečný účet zveřejnění
Komentář k závěrečnému účtu obce Labuty
Fin 2-12M
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha
Inventarizační zpráva
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

 

© Obec Labuty 2017, Všechna práva vyhrazena Vyrobil UNIFER