Návrh závěrečného účtu obce Labuty za rok 2021

Závěrečný účet
Komentář k závěrečnému účtu obce Labuty
FIN 2-12M
Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha
Příloha
Finanční vypořádání
Inventarizační zpráva
Zpráva o výsledku přezkumu

© Obec Labuty 2017, Všechna práva vyhrazena Vyrobil UNIFER