Odvoz odpadů

Společnost Ekor s.r.o. Kyjov, oznamuje občanům, že Směsný komunální odpad bude odvážen pouze z odpadových nádob, tj. popelnic a kontejnerů. Tzn., že případné pytle u popelnic nebudou po dobu platnosti opatření v souvislosti s omezením šíření koronaviru na území ČR odváženy. Toto opatření se ovšem netýká bioodpadu. Upozorňuji však, že k nádobě na bioodpad je možno umístit max. 3-4 pytle. Případné další nebudou odvezeny. Na větší množství slouží velkoobjemné kontejnery na bioodpad, sběrné dvory nebo přímo kompostárna Těmice.

© Obec Labuty 2017, Všechna práva vyhrazena Vyrobil UNIFER