Petice – těžba štěrkopísku

Vážené paní starostky a páni starostové,

 obracíme se na Vás s peticí za ochranu vody a proti těžbě štěrkopísku v lokalitě Uherský Ostroh – Moravský Písek, adresované Obvodnímu báňskému úřadu v Brně. Víte, že jednání o těžbě se vedou již více než deset let, spousta dotčených subjektů a občanů se k těžbě opakovaně negativně vyjádřila, přesto dál probíhá jednání o stanovení dobývacího prostoru (ústní jednání  je stanoveno báňským úřadem  na 27. 7. 2017 v 10 hod. na zámku v Uherském Ostrohu).

Tato problematika se týká celého našeho regionu, proto Vás prosíme dle Vašich možností o rozšíření petice mezi občany a zajištění podpisů, co nejdříve to bude možné. Chceme také aktivity kolem petice medializovat, i když víme, že dostat toto téma  do médií není vůbec jednoduché. Podepsané petiční archy, prosím, průběžně doručte na Obecní úřad v Moravském Písku. Termín ukončení sběru podpisů je k 31. 8. 2017, nicméně již na jednání v Uherském Ostrohu chceme informovat ředitele báňského úřadu o probíhající petici a počtu podpisů ke dni jednání. V případě dotazů můžete mě i další členy petičního výboru kdykoliv kontaktovat.

 Velmi  Vám děkujeme za spolupráci a věříme, že naše společná aktivita pomůže ochránit vodu pro nás i  naše potomky.

 Za petiční výbor:

 Hana Habartová

starostka obce Moravský Písek

 

Znění petice: Petice

© Obec Labuty 2017, Všechna práva vyhrazena Vyrobil UNIFER