Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné

Porovnani2019_ VaK

© Obec Labuty 2017, Všechna práva vyhrazena Vyrobil UNIFER