Schválený závěrečný účet Mikroregionu Podchřibí

Závěrečný účet Podchřibí
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
Výkaz FIN 2-12 M
Rozvaha k 31.12.2020
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020
Příloha k 31.12.2020
Inventarizační zpráva k 31.12.2020
Zpráva o výsledku kontroly

© Obec Labuty 2017, Všechna práva vyhrazena Vyrobil UNIFER