Schválený závěrečný účet obce Labuty za rok 2018

Závěrečný účet zveřejnění
Komentář k závěrečnému účtu obce Labuty
Fin2-12M
Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha
Příloha
Zpráva o výsledku přezkoumání
Inventarizační zpráva

© Obec Labuty 2017, Všechna práva vyhrazena Vyrobil UNIFER