Schválený závěrečný účet obce Labuty za rok 2020

Závěrečný účet zveřejnění
Komentář k závěrečnému účtu obce Labuty
FIN 2-12M
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha
Zpráva o výsledku přezkumu
Inventarizační zpráva
Finanční vypořádání dotací

© Obec Labuty 2017, Všechna práva vyhrazena Vyrobil UNIFER