Schválený závěrečný účet obce Labuty za rok 2019

Závěrečný účet zveřejnění
Komentář k závěrečnému účtu obce Labuty
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
příloha
Zpráva o výsledku přezkumu
Inventarizační zpráva

© Obec Labuty 2017, Všechna práva vyhrazena Vyrobil UNIFER