Závěrečný účet obce Labuty za rok 2016

Návrh závěrečného účtu obce – zveřejnění
Komentář k závěrečnému účtu
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha
Inventarizační zpráva
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

© Obec Labuty 2017, Všechna práva vyhrazena Vyrobil UNIFER