Závěrečný účet obce za rok 2016

Závěrečný účet zveřejnění
Komentář k závěrečnému účtu

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha
Inventarizační zpráva
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

© Obec Labuty 2017, Všechna práva vyhrazena Vyrobil UNIFER