Závěrečný účet obce za rok 2017 schválený

Závěrečný účet zveřejnění
Komentář k závěrečnému účtu obce Labuty
Fin 2-12M
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha
Inventarizační zpráva
Zpráva přezkum

© Obec Labuty 2017, Všechna práva vyhrazena Vyrobil UNIFER